Services... 8) Taram-Mahuva-Rajula-Una-Div
  Taram-Mahuva-Rajula-Una-Div
1) Rajkot-Jamnagar  
  9) Virpur-Dhoragi-Upaleta-
2) Rajkot-Jamnagar-Reliance-kanbhaliya     Kutipana-Porbandar
    Bhatiya- Dwarka -Mithapur  
  10) Amreli-Savarkundla
3) Rajkot-Jamnagar-Reliance-khanbhaliya  
    Bhatiya-Dwarka-Mithapur-Aokha (Shivshakti) 11) Dhari – Khanbha
   
4) Jamnagar-Reliance-kanbhaliya (Samay)
Daily Services...
   
5) Virpur-Jetpur-Junagadh-Veravar-Somanarth-
Dwarka to Somanath
    Kodinar
Dwarka to Ahmedabad
6) Virpur-Jetpur-Junagadh-Veravar-Somanarth
Somanath to Ahmedabad
7) Amreli-Savarkundla
Div to Ahmedabad